Opowieść o Gdakaczu Gdakuli i Gdakuleńce

Jajomirek zeskoczył na ziemię i zaczęli się ściskać i całować, wołając ze zdumieniem. Ach, jakaś ty duża! Ach, jakiś ty malutki!
Wtedy Gdakuleńka obróciła pierścień na palcu, prosząc, żeby Jajomirek zmienił się w pięknego rozumnego i dobrego młodzieńca, a gdy się to stało.
królewicz podał ramię Gdakuleńce i wprowadził ją do kościoła.
Tu uklęknąwszy przed Gdakaczem i Gdakula, powiedział im, że rodzice jego: król Jajożer i królowa Jajolęgia już nie żyją, więc sam ośmiela się prosić o rękę Gdakuleńki,
która z nim razem będzie, odtąd sprawowała rządy w królestwie Jajogrodu.
Gdakacz i Gdakula chętnie pobłogosławili ich, wiedząc, że od dziecka Jajomir i Gdakuleńka kochali się serdecznie, poczem wszyscy razem podeszli do ołtarza, a po wypowiedzeniu
słów przysięgi, ksiądz związał im dłonie stułą, i młoda para zamieniła pierścionki.
Po ślubie rozesłano gońców do Jajogrodu, zapraszając lud cały na ucztę weselną.
Wkrótce zamek i lasy okoliczne zapełniły się tysiącami rozradowanego ludu.
A w zamku tymczasem Gdakacz, Gdakula i Gdakuleńka opowiadali królowi Jajomirowi dziwne koleje, jakie przechodził czarnoksięski pierścień króla Salomona.
Król przytulił Gdakuleńkę do piersi, dziękując jej, źe nie wahała się mu oddać tak drogocennego skarbu, poczem zdjął pierścień z palca i przyjrzawszy mu się z uwagą,
położył go na stole i rzekł;
— A teraz, pierścieniu kochany, spełnij natychmiast pierwsze życzenie umiłowanej mojej Gdakuleńki!
— Ach, — zawołała Gdakuleńka, — nie chciałabym już nic więcej, tylko żeby to wszystko nie było prawdą, jeno bajką i żebyśmy byli małemi dziećmi i żeby nam Alektryo
tę bajkę opowiedział i żeby się nam ta bajka tak podobała, żebyśmy aż w ręce klaskali z radości.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. peter.radom.pl

Menu:

Reklama: