Opowieść o Gdakaczu Gdakuli i Gdakuleńce

Udałem się więc na dalsze poszukiwania i oto niespodziewanie odnajduję Ciebie, Ciapciu i przyjaciółkę Twoją, Gdakuleńkę w murach naszego Mysiogrodu.
Bogu niech za to będą dzięki!
Teraz wydaje mi się, że należałoby pomyśleć o odebraniu oszustom pierścienia i zwróceniu go Gdakaczom, co mam nadzieję da się uskutecznić w najbliższym czasie.— Co to, to nie!
— wykrzyknęła na to królewna Ciapcia. Dość się natę-skniłam za Tobą. Teraz nie rozłączymy się już tak prędko.
Udamy się razem na poszukiwanie pierścienia
— bo Ty jesteś tak roztargniony, że mógłbyś zaniedbać jakiej ostrożności i popsuć całą sprawę!
Gdakuleńka pójdzie także z nami!—Ach tak!
zawołała Gdakusia radośnie klaszcząc w ręce — pójdę z Wami, myszki moje złote, a jak tylko odzyskam pierścień króla Salomona, obiecuję przysłać królewskim waszym rodzicom
cztery centnary sera holenderskiego, dla odbudowania królewskiej rezydencyi, duży worek najlepszych migdałów w łupkach, i centnar szynki litewskiej dla urządzenia uczty całemu ludowi
i wszystko, czego tylko szlachetny ród myszy zapragnie!
— Dzięki!
wykrzyknął stary król — właśnie moja królewska małżonka szepce mi do ucha, że pragnęłaby bardzo skosztować przed śmiercią toruńskich pierników, warszawskich czekoladek,
krakowskich marcypanów, lwowskich obwarzanków, jarosławskich herbatników i jeszcze trochę innych krajowych smakołyków, w rodzaju kołaczów z serem i pajaców z piernika.
— Obiecuję, że jak tylko odzyskam pierścień króla Salomona, Wasza Królewska Mość otrzyma wszystko, co wymieniła — odpowiedziała uroczyście Gdaku lenka.
— Zatym — zawołał stary Król; — Jutro skoro świt Ciapuś i Ciapcia wyruszą w drogę wraz z tobą, miła sercu naszemu Gdakuleńko!
A teraz pójdziemy, dziatki, do świątyni prosić Stwórcę o błogosławieństwo dla waszej wyprawy.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. peter.radom.pl

Menu:

Reklama: