Opowieść o Gdakaczu Gdakuli i Gdakuleńce

za chwilę przestąpicie wraz z nami próg rodowego gniazda naszych przodków.
Widzę po uroczystym wyrazie waszych dziobów, że jesteście nie mniej od nas wzruszeni tym ważnym momentem naszego życia.
Chcąc tę chwilę uświetnić należycie, mianuję ciebie Alektryo, rycerski kogucie — wielkim ochmistrzem dworu, klucznikiem, astronomem, prorokiem, stróżem nocnym i trębaczem
nadwornym, żywiąc nadzieję, że piastowanie zaszczytnych tych urzędów nie przeszkodzi ci w sumiennem wypełnianiu obowiązków męża i ojca.
Tego samego spodziewam się i po tobie Gallino, kuro rodowa!
Mianuję cię ochmistrzynią dworu, żywiąc nadzieję, że piastując ten u-rząd zaszczytny, nic zaniedbasz obowiązków żony matki.
Jeżeli zgadzacie się przyjąć ofiarowane wam stanowiska, dajcie twierdzącą odpowiedź.
Alektryo wyciągnął szyję, spojrzał ku niebu i zapiał, jak mógł najuroczyściej, a Gallina wzruszonym głosikiem zagdakała.
Poczem Gdakacz postawił oboje na ziemi i rzekł:
— A więc, panie kluczniku nadworny i pani ochmistrzyni dworu, spieszcie naprzód do zamku, wyszukajcie nam mieszkania i przyjmijcie
nas u wejścia.
Na to kogut i kura wyciągnęli łapki i puścili się pędem przez las, śpiesząc na wyścigi do zamku.
Gdakacz zwrócił się potem do Gdakuli i Gdakuleńki, prosząc, żeby ufały w opiekę bożą, żeby cierpliwie i radośnie znosiły pobyt w zamku, żeby były pilne i pracowite, a Bóg
napewno błogosławić im będzie, a mówił tak serdecznie, że Imć Gdakula i Gda kuleńka, ucałowały go z całego serca, obiecując zastosować się we wszystkiem do jego woli.
1 poszli dalej wesoło w głąb dużego, zielonego boru.
Zachodzące słońce przeświecało przez gałęzie drzew, cicho było i tak jakoś przytulnie, lekki wietrzyk muskał listki drzew i szeleścił w trawie.
Gdakula zaczęła śpiewać, najpierw cichutko, potem coraz głośniej.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. peter.radom.pl

Menu:

Reklama: