Opowieść o Gdakaczu Gdakuli i Gdakuleńce

Ale, kogut jest więcej niż kogutem, skoro oskubany kogut jeszcze niektórym przypomina Platona; i t. d. i t. d.
Śliczną tę mowę przerywał parę razy głośny płacz Gdakuli i Gdakuleńki.
Ptaszki były niemniej wzruszone i co chwila strącały na ziemię łezki, spływające im wzdłuż dzióbków.
Gdakula i Gdakuleńka płakały do późnego wieczora, nie mogąc sobie darować, że z ich winy zginął rycerski Alektryo i kochana Gallina.
Widząc ich szczerą skruchę, Gdakacz przemówił do nich łaskawiej, Gdakula i Gdakuleńka przyrzekły raz jeszcze poprawę, poczem wszyscy razem odmówiwszy modlitwę wieczorną,
ułożyli się do snu na tapczanie w kurniku.
ROZDZIAŁ CZWARTY.
W nocy Gdakacz się przebudził, a nie mogąc zasnąć zaczął myśleć z wielką tkliwością o Gdakuli, z którą tyle lat przeżył w zgodzie i miłości i o Gdakuleńce, która
pomimo wad swoich, była w gruncie rzeczy dobrem dzieckiem. Przypomniał sobie, jak straszne chwile przeżyły biedaczki dnia poprzedniego i jak szczerze żałowały za swoją winę.
Żal mu się ich zrobiło i postanowił zrobić im jakąś przyjemność.
Chcąc wypróbować moc czarnoksięską pierścienia, który wypadł z wola Alektrya, wyjął go z kieszeni, włożył na palec i obracając nim dokoła, tak jak mu nakazał Alektryo,
rzekł:
Mądry królu Salomonie, coś miał klejnot ten w koronie, jeśli laska — proszę czule — uczyń młodą Imć Gdakulę !
A że starym być jest źle, więc zrób młodym także mnie. Byśmy z naszej wyszli nędzy:
daj nam panie huic pieniędzy, w Jajogrodu zawiedź kraj, śliczny nam majątek daj.
Niech w nim pałac wielki będzie, niech się służba zwija wszędzie, niech przed ludźmi się poszczycę, że mam pełny strych, piwnicę, niech rżą konie, ryczą krowy; niech i
ogród będzie nowy. Wodotryski niech w nim biją, ptaszki niech w nim gniazdka wiją.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. peter.radom.pl

Menu:

Reklama: