Opowieść o Gdakaczu Gdakuli i Gdakuleńce

Gdakacz złożył ciało swego przyjaciela na piórkach i kosteczkach Galliny i kurczątek a ptaszki zaczęły znosić w dzióbkach zeschłe liście i gałązki chróstu.
Wkrótce stos był gotów; Gdakacz skrzesał ognia. Buchnął płomień i wszyscy ujrzeli z podziwem złotą chmurkę w kształcie koguta, która zwolna uniosła się w powietrze.
Jeszcze chwila i z Alektrya, Galliny i kurczątek została tylko maleńka garstka popiołu.
Gdakacz ze czcią przysypał ziemią płytę marmurową, poczem powiedział śliczną mowę pogrzebową, treści następującej:
Kto zaszczepił męstwo w duszę człowieka?
Kto mądrość dał kogutowi? Jak kogut pianiem swym rozprasza mrok nocny, tak człowiek pobożny wnosi prawdę w życie mówiąc: Precz z ciemnością! Niech żyje światło!
" Jakże drogocennem jest pianie koguta!
Kogut, wierny przyjaciel domu ludzi sennych, napomina niedbałych, pociesza wędrowców a żeglarzom, błądzącym pośród toni morskiej, oznajmia o upragnionym powrocie dnia, wraz z
którym cichną burze morskie! Pobożnych wzywa do modlitwy, uczonym przypomina, żeby za dnia ksiąg swoich i papierów szukali.
Grzeszników nakłania do skruchy, jak to uczynił ongi z Św. Piotrem. Głos jego wlewa nadzieję w serca chorych i zwątpiałych.
Lwa nazywają królem zwierząt, bo cały świat drży przed jego siłą, a jednak lew boi się koguta i uchodzi w pustynię, ażeby nie słyszeć jego wrzasku!
Tak i wróg nasz, który na podobieństwo czającego się Iwa, krąży dookoła domu naszego, chcąc napaść nas w ciszy nocnej, uchodzi słysząc pianie koguta, stróża nocnego, który
ostrzega nas o grożącem niebezpieczeństwie. Żadne zwierzę, ni ptak, nie jest tak wywyższone jako on!
Posąg jego ujrzysz na szczytach wież zamkowych a także nad Męką Pańską, na rozstajnych drogach.
Obraz jego zdobi okładkę elementarza i przypomina dzieciom, żeby wcześnie wstawały do nauki. Jakiż budujący przykład daje nam kogut!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. peter.radom.pl

Menu:

Reklama: