Opowieść o Gdakaczu Gdakuli i Gdakuleńce

Straszny sąd odbędzie się nad kotem i potomstwem jego! Śmierć żony twojej i dziatek będzie pomszczona!
Jeżeli szczątki jakie z nich pozostały, zbierzemy je i godnym uczcimy pogrzebem. Ale ty ukochany mój giermku musisz pozostać przy mnie na zawsze.
Ale Alektryo ciągle powtarzał, że dłużej żyć nie będzie, a gdyby Gdakacz nie zechciał go zabić, to zagłodzi się dobrowolnie.
Prosił, żeby Gdakacz odszukał płytę grobową zamku, na której znajdzie wyjaśnienie wszystkiego i żeby spełnił to, co napis uczynić mu nakaże.
Znać było, że Alektryo jest tak nieszczęściem swoim złamany, że śmierć z ręki Gdakacza przyjmie jak największą łaskę.
ROZDZIAŁ TRZECI.
Późno w noc dotarł Gdakacz do zamku. Gdakula i Gdakuleńka spały już oddawna; nie oczekiwały powrotu Gdakacza sądząc, że poszedł z kupcami do miasta.
Gdakacz ostrożnie zbliżył się do kryjówki kotów, którą mu wskazał Alektryo i zanim koty zdążyły miauknąć pochwycił je i wsadził do tego samego wora, w którem Gdakula
poprzednio więziła Alektrya.
Trudno opisać jak cierpieli Alektryo i Gdakacz, gdy ujrzeli niewinne szczątki zamordowanej Galliny i jej kurczątek, i kosteczki i piórka rozrzucone dokoła legowiska kocura.
Obaj płakali gorzkiemi łzami, poczem Alektryo dziobem pozbierał wszystkie piórka i kostki i złożył je na jedną kupkę.
Ukończywszy tę bolesną czynność, Alektryo dał znak Gdakaczowi i zawiódł go do opuszczonej kaplicy zamkowej i tu przed wielkim ołtarzem zaczął gwałtownie grzebać ziemię i
kamienie we wskazanem miejscu. Wkrótce odsłoniła się duża płyta marmurową.
Nie bez trudu odczytał Gdakacz napis, który głosił, że w dawnych czasach, jeden z przodków Gdakacza na zamku kurnickim stał się właścicielem czarodziejskiego pierścienia króla
Salomona. Gdy jednak nieprzyjaciele niespodzianie wtargnęli do zamku, kogut domowy bojąc się, by pierścień nie dostał się w ręce napastników połknął go.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. peter.radom.pl

Menu:

Reklama: